Skip to main content

Adatkezelési Tájékoztató

 1. Impresszum

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Adatkezelő neve: Heri Vivien e.v.

Adatkezelő címe: 2800 Tatabánya, Sárberki ltp 125. Fsz 2.

Adatkezelő adószáma: 4493905131

Elérhetőségek:

Telefonszám: +36705618329

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyilvántartásba bejegyző hatóság megnevezése:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

Nyilvántartásba vétel száma: 58259454

 1. Bevezető rendelkezések

Jelen adatkezelési tájékoztató Heri Vivien e.v. adatkezelőnek a tulajdonában álló https://apillamuveszet.hu/ honlap használata során megvalósuló személyes adatok kezeléséről nyújt tájékoztatást, ezzel eleget téve a GDPR törvény 13. Cikkében megfogalmazott tájékoztatási kötelezettségének.

A honlapon közzétett adatkezelési tájékoztató a közzététel napjával válik hatályossá, módosítás esetén a korábbi adatkezelési tájékoztatók az oldal alján elérhetőek.

 1. Adatkezelési tevékenységek meghatározása

Heri Vivien e.v. adatkezelő az általa létrehozott Tudástár működtetésével szempilla építéssel foglalkozó vállalkozók részére nyújt vállalkozási ismereteket. Az adatkezelő tevékenységének reklámozása céljából, illetve a Tudástárhoz való csatlakozás megrendeléséhez és regisztrációhoz a https://apillamuveszet.hu/ weboldalt működteti. A weboldal használatával kapcsolatosan az alábbi esetekben kerül sor az érintettől gyűjtött személyes adatok kezelésére:

 1. Kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás (emailben, telefonon, postai úton)

 2. Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések

 3. Cookie kezelés

 4. Webszerver naplózás

 5. Közösségi média

3/1. Kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás

Az érintettek köre: a weboldalon feltüntetett kapcsolatfelvételi lehetőségeket használók köre, akik telefonon, emailben vagy postai úton veszik fel a kapcsolatot az adatkezelővel. Ez az adatkezelési tevékenység minden olyan esetet magában foglal, amikor az érintett kapcsolatfelvétele nem szerződéskötési szándékkal történik.

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja:

A személyes adatok köre

A kezelt adatok célja

Jogalap

Név

azonosítás

hozzájárulás

Email cím

kapcsolattartás

hozzájárulás

Üzenet tartalma (amennyiben tartalmaz személyes adatot)

válaszadáshoz szükséges

hozzájárulás

A kapcsolatfelvételkori IP cím (email esetén)

azonosítás

hozzájárulás

Küldés időpontja (email esetén)

azonosítás

hozzájárulás

Telefonszám

kapcsolattartás

hozzájárulás

Lakcím, székhely

kapcsolattartás

hozzájárulás

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a személyes adatokat az adatkezelő a Gmail levelezőrendszer kiszolgálását és az adatok tárolását végző Google Ireland Limited adatfeldolgozó részére továbbítja, a telefonon és postai úton történő kapcsoltfelvétel esetén a személyes adatokat az adatkezelő nem továbbítja más címzetteknek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett törlési kérelmének benyújtásáig, a kapcsolatfelvétel okának megszűnéséig, de legkésőbb az adatok tudomásra jutástól számított 3 hónapon belül

Az érintett jogai (joggyakorlás 6. pont): kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és hozzájárulását bármelyik időpontban jogszerűen visszavonhatja.

További tájékoztatás:

A kapcsolatfelvételen alapuló személyes adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett köteles személyes adatait megadni, amennyiben szeretné üzenetét az adatkezelőhöz eljuttatni. A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy telefonon, emailben és postai út esetén üzenetének tartalmát az adatkezelő nem tudja intézni.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége:

 • lásd részletesen 8. pont

3/2. Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések

Az érintettek köre:

 • a https://apillamuveszet.hu/regisztracio oldalon az űrlap kitöltésével érintett

vállalkozások képviselői, akik szerződés megkötését megelőző eljárás keretében, valamint a szerződés teljesítése során személyes adatokat adnak meg.

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja:

A személyes adatok köre

A kezelt adatok célja

Jogalap

Név (Vezeték, keresztnév)

szerződéskötés

regisztráció

szerződés megkötését megelőző eljárás,

szerződés teljesítése,

a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok

Email cím (amennyiben tartalmaz személyes adatot)

kapcsolattartás

Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok

Telefonszám (amennyiben személyes adat)

Kapcsolattartás

Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok

Számlázási név,

cím (amennyiben tartalmaz személyes adatot)

szerződéskötés,

szerződés teljesítése,

számviteli bizonylatok kiállítása

Jogi kötelezettség teljesítése

A kapcsolatfelvételkori IP cím (email esetében)

azonosítás

Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok

A szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésének vagy az érintett szerződésszegésének igazolásához szükséges mértékű, dokumentumokban foglalt személyes adatok

Jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme

Jogos érdekek érvényesítése

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: (ld. Adatfeldolgozók pont)

A személyes adatokat az adatkezelő az alábbi címzetteknek továbbítja adatfeldolgozás céljából:

Könyvelés: Adatfeldolgozás célja: könyvelési feladatok ellátása

Számlázás (elektronikus számla kiállítása esetén): Adatfeldolgozás célja: elektronikus számla kiállítása, tárolása

Bank: Adatfeldolgozás célja: fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges bankszámla kezelése

A személyes adatok tárolásának időtartama, az adatok törlésének határideje: az érintett törlési kérelmének benyújtásáig, amennyiben a jogszabályokban meghatározott feltételek fennállnak és az alábbi kivételek nem érvényesülnek, törlési kötelezettség beállta a jogszabályokban foglalt határidők lejártát követően

A Tudástár igénybevételéhez megadott Regisztrációs adatok a 2 hónapos hozzáférés lejártát követő 5 munkanapon belül törlésre kerülnek.

Az érintett nem élhet törlési igényével a könyviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok, köztük a szerződések és a szigorú számadású bizonylatnak minősülő számlák tekintetében. Ezeket a rendelkezéseket jogi kötelezettség teljesítése érdekében a számvitelről szóló törvény oly módon határozza meg, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Nem élhet továbbá törlési kérelmével az érintett a szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésének vagy az érintett szerződésszegésének igazolásához szükséges mértékű, dokumentumokban foglalt személyes adatok tekintetében a szerződésből eredő követelések érvényesítésére vonatkozó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott 5 éves elévülési határidőn belül.

Az érintett jogai (joggyakorlás 6. pont): kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását (csak a fentiek figyelembevételével), adathordozhatósághoz való jog, amennyiben az adatkezelés jogos érdeken alapul az érintett élhet a tiltakozáshoz való jogával.

További tájékoztatás:

A személyes adatok kezelése szerződés kötésének előfeltétele. A szerződés létrejöttéhez az érintett köteles a személyes adatait megadni. A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett és az adatkezelő között szerződés nem jön létre.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége:

 • lásd részletesen 8. pont

3/3. Süti (“cookie”) kezelés

A cookie-k („sütik"), olyan rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott weblap helyez el az Ön számitógépén. A cookie célja, hogy az adott internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé, biztonságosabbá tegye az Ön számára.

A sütiket általában két fő szempont szerint szokták csoportosítani: a lejáratuk ideje, illetve a szerint, hogy kitől érkeznek a számítógépedre.

A lejáratuk ideje szerint lehetnek:

 1. Ideiglenes vagy munkamenet sütik: vagy automatikusan vagy nem sokkal azután törlődnek, hogy kilép a felhasználó a böngészőprogramból

 2. Álandó vagy tartós sütik: addig maradnak a felhasználó számitógépén, amíg a lejárati idejük el nem érkezik, vagy addig amíg a böngészőprogramban nem kerülnek törlésre

A sütik csoportosítása aszerint, hogy kitől származik az adott süti:

 1. A meglátogatott weboldal üzemeltetőjétől származó sütik csoportjába általában azok tartoznak, amelyek a weboldal használatát támogatják (pl. munkamenet sütik) - feltétlenül szükséges sütik

 2. Harmadik felektől származó sütik - jellemzően ide tartoznak a statisztikai és a marketing célokat szolgáló sütik. Közösségi modulok használata.

A feltétlenül szükséges sütik

A weblap üzemeltetése céljából, annak működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása és a számítógépes rendszer biztonsága érdekében alkalmazott sütik, melyek használatához a weblapot üzemeltetőnek jogos érdeke fűződik.

Ezek általában olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak a felhasználó internetes böngésző cookie-állományában, amíg el nem hagyja a weblapot és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Használatukhoz nincs szükség hozzájáruláshoz, mivel szolgáltatásunk nyújtásához (jelen esetben a weboldal működtetéséhez) ezek a sütik technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Statisztikai és marketing célú sütik használtára jelenleg nem kerül sor.

Az egyes sütikről további információk az alábbi oldalon olvashatók:

https://cookiedatabase.org/

A sütik kezelésére a böngészőn keresztül is van lehetőség. Ekkor akár az összes süti használata is letiltható vagy beállítható, hogy csak bizonyos sütik kerüljenek elhelyezésre.

Az alábbi linkeken további információk olvashatók a sütik beállításainak módosításáról, törléséről a különböző típusú böngészőkben:

3/4. Webszerver naplózás

Az érintettek köre: a https://apillamuveszet.hu/ weboldalon böngészők köre

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja:

A személyes adatok kategóriái

A kezelt adatok célja

Jogalap

IP cím

Felhasználó azonosítása a visszaélések megakadályozása érdekében

Jogos érdek

A látogatás időpontja

Felhasználó azonosítása a visszaélések megakadályozása érdekében

Jogos érdek

Az elért oldal (aloldal) webcíme és az ott töltött idő

Felhasználó azonosítása a visszaélések megakadályozása érdekében

Jogos érdek

Operációs rendszer típusa

Felhasználó azonosítása a visszaélések megakadályozása érdekében

Jogos érdek

Böngésző típusa

Felhasználó azonosítása a visszaélések megakadályozása érdekében

Jogos érdek

Látogatások száma, oldalak száma, találatok száma, fájltípusok elérése, letöltött fájlok, milyen kifejezéseket keresve jutott el az adott oldalra – oldalon végzett tevékenységek

Felhasználó azonosítása a visszaélések megakadályozása érdekében

Jogos érdek

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a személyes adatokat az adatkezelő az adatfeldolgozást végző tárhelyszolgáltatónak továbbítja:

Tárhelyszolgáltató neve: Jelado Internet és Kommunikáció, Tóth Tamás egyéni vállalkozó

A személyes adatok tárolásának időtartama: 1 év

Az érintett jogai (joggyakorlás 6. pont): kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a fenti személyes adatok kezelése ellen.

További tájékoztatás:

A személyes adatok szolgáltatása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, szerződés kötésének sem előfeltétele.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége:

 • lásd részletesen 8. pont

3/5. Közösségi média

Az adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, közösség építése, követőkkel való kapcsolattartás, tartalmak megosztása céljából az alábbi közösségi média csatornát használja:

Facebook oldal: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552764148608

Az érintettek köre: az adott közösségi oldalakat használók köre

A kezelt adatok köre: A Felhasználó neve, profilképe és egyéb általa megadott adatok, hozzászólások, megosztások, bejegyzések, bejegyzéskedvelések, üzenetek és egyéb megnyilvánulások.

A kezelt adatok célja: az adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, közösség építése, követőkkel való kapcsolattartás, tartalmak megosztása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett természetes személyek bocsátják rendelkezésre a személyes adataikat a Facebook közösségi médiát működtető tulajdonos által meghatározott felhasználási feltételek és adatkezelési irányelvek szerint

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a közösségi platformok tulajdonosai és azok a felhasználók, akik az adott platform felhasználási feltételei, adatkezelési irányelvei szerint lehetővé teszik egymás profiljának, bejegyzéseinek és egyéb tevékenységeinek a figyelemmel kisérését.

Facebook használata során: harmadik országokba történik adattovábbítás.

2023. július 10-én az Európai Bizottság elfogadta az EU-USA adatvédelmi keretrendszer megfelelőségéről szóló határozatát, amellyel az Egyesült Államokat olyan országként jelölte ki, amely megfelelő szintű védelmet biztosít az EU/EGT területéről továbbított személyes adatok számára.

Az alábbiakban olvasható a Meta nyilatkozata a személyes adatoknak harmadik országokba történő biztonságos továbbítása érdekében tett lépéseiről:

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, amit az adott közösségi oldalon tehet meg: pl. kedvelés visszavonása, követés leállítása, hozzászólás törlése, feliratkozás megszüntetése,

Az érintett jogai: az adott közösségi oldal felhasználási feltételei határozzák meg

Az érintett a jogai gyakorlását: az adott közösségi oldal felhasználási feltételeinek megfelelően gyakorolhatja.

Az egyes közösségi oldalak felhasználási feltételeinek és adatvédelmi tájékoztatóinak az elérhetőségei:

Facebook: felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

4. Címzettek köre

(további adatkezelők, adatfeldolgozók)

Az adatkezelő tevékenysége végzése során az alábbi adatfeldolgozók munkáját veszi igénybe:

Könyvelés:

Név: Optimal Accounting Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Visegrádi utca 107. 1. em. 26.
Adószám: 32052769-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-404566
Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Számlázás (elektronikus számla kiállítása esetén):

BILINGO Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet, telefonos ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1/500-9491, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Adatfeldolgozás célja: elektronikus számla kiállítása, tárolása

Bank:

Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118. telefonos ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 80/ 488-588, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Tárhelyszolgáltató:

Jelado Internet és Kommunikáció, Tóth Tamás egyéni vállalkozó (székhelye: 6728 Szeged, Alma u. 26. telefonszáma: +3620/3272-434, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

További címzettek:

Google Ireland Limited
Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik
(Nyilvántartási szám: 368047/Adószám: IE6388047V)
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Írország

Adatfeldolgozói tevékenység: a Gmail szolgáltatás igénybevétele kapcsán továbbított adatok

Meta Platforms Ireland Limited

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2, Írország

Az alábbi linkre kattintva tudod felvenni a kapcsolatot a Metával:

Kapcsolatfelvétel a Metával

Az adatkezelő a Meta Platforms Ireland Limited szolgáltatóval együtt közös adatkezelési tevékenységeket végez (a Meta Platforms Ireland Limited által önállóan is gyűjtött és kezelt adatok tekintetében), illetve a Meta Platforms Ireland Limited adatfeldolgozói tevékenységet is végez.

A Facebook mint adatkezelő és a Facebook mint adatfeldolgozó

5. Az érintettek jogai

Átlátható tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelési tájékoztató elkészítésével és közzétételével az adatkezelő eleget tett a tájékoztatási kötelezettségének.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

Az adatkezelő nem alkalmaz automatikus döntéshozatalt és profilalkotást sem végez.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen ha

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő:

 • Postai címen: 2800 Tatabánya, Sárberki ltp 125. Fsz 2.

 • Telefonszám: +36705618329

 • Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

6. Intézkedési eljárás és határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlása érdekében elküldött kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az adatkezelő a tájékoztatást elektronikus úton fogja megadni kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

7. Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Az adatvédelmi hatósági eljárás megindítása a jogsértés megjelölésével, költségmentesen indítható el.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon:

+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8. Bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait. A bírósághoz való fordulás joga nem érinti az adatvédelmi hatósági eljárás megindításának jogát.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

9. Intézkedés adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és

 • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

10. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az adatkezelővel jogviszonyan lévő adatfeldolgozók ismerhetik meg, illetve azok a hatóságok, akik felé az adatkezelőnek jogszabályon alapuló adattovábbítási kötelezettsége áll fenn.

Az adatkezelő papír alapú személyes adatkezelés esetén a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságos, zárható helyiségben helyezi el, törekszik arra, hogy ahhoz harmadik, jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá. Informatikai védelem keretében az adatkezelő tulajdonában álló számítógépeket és egyéb adathordozókat megfelelő vírusvédelemmel látja el, azokhoz kizárólag az adatkezelő személyesen vagy az általa kijelölt személy férhet hozzá, illetve felhasználónévvel és jelszóval látja el. Az adatkezelő rendszeres adatmentéseket végez annak érdekében, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférés és a rendelkezésre állás visszaállítható legyen.

11. Záró rendelkezések

A leginkább releváns alkalmazandó jogszabályok:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az adatkezelési tájékoztató 2023. november 23. napján lép hatályba.

© 2024 Heri Vivien

A Pilla Művészet

Kapcsolat

 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.